1

SEKTORLER

AMBALAJ

Ambalaj Sektörü, Türkiye'de hipermarket zincirlerinin yaygınlaşmasından bu yana çok hızlı büyümüştür. Hızlı tüketim malları sektöründeki agresif büyüme, ambalajlama ve paketlemeye ciddi talep sağlamıştır. Ambalaj sektöründe, müşteri hizmet kalitesi çok iyi geliştirilmiştir. Birçok uluslararası şirket Türkiye pazarına doğrudan yatırım yapmıştır ve bu yatırımlar devam etmektedir. Sektör, yeni teknolojilere açık ve bölgede çok itibarlı konumdadır. Diğer birçok sektörde olduğu gibi, Çağ Kimya büyük çokuluslu şirketler ile çalışmaktadır.