1

SEKTORLER

DETERJAN VE TEMİZLİK MALZEMELERİ

Deterjan pazarı, neredeyse bütün dünyada en rekabetçi pazarlardan bir tanesidir. Deterjan pazarında, birçok çok uluslu firmaya ilave olarak çok sayıda ulusal ve yerel firma da faaliyet göstermekte ve mevcut pazardan aldıkları payı sürekli olarak artırmaya çalışmaktadırlar. Türkiye’de deterjan sektörü, son yıllarda hızlı ve sürekli bir gelişim kaydederek, en rekabetçi ve dikkat çeken sektörlerin başında gelmektedir. Çağ Kimya bu sektörü ve en son teknolojik gelişmeleri yakından takip edip müşterilerine ihtiyaçlarını doğrultusunda hammadde tedariği sağlamaktadır.