1

SEKTORLER

GIDA

Türk gıda sektörü, son yıllarda istikrarlı bir büyüme kaydetmiştir. Tam zamanlı işlerde çalışan kadın sayısındaki artışın yanı sıra, net gelirin artması ve tüketim eğilimlerinin değişmesi, hazır yemek ve donmuş gıda gibi ambalajlı ve işlenmiş ürünlere olan ilginin artmasını sağlamıştır. Türkiye’nin yiyecek, içecek ve tütün ticaret dengesinin, ülkedeki tarım sektörünün büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda 2009-2014 döneminde olumlu bir büyüme kaydetmesi beklenmektedir (Invest in Turkey Raporu 2011). Bu faktörler göze alındığında hammadde talebinin de artacağı şüphesizdir. Çağ Kimya stratejik hedefleri doğrultusunda gıda sektöründe daha aktif bir oyuncu olmayı planlamaktadır.