1

SEKTORLER

İLAÇ

Global pazarlarda olduğu gibi, Türkiye’de de ilaç sektörü büyümekte ve en fazla yatırım yapılan sektörlerden biri durumundadır. Türkiye’de yerli ve yabancı üreticilerin tesisleri sürekli artış göstermektedir. Türkiye’deki standartların yükselmesi ve teknolojik gelişmelerden sonra ilaç sektörü Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırılabilir seviyelere ulaşmıştır. Bu büyümeye oranla istihdam ve hammadde ihtiyacı olarak da sürekli gelişim göstermektedir. Çağ Kimya, ilaç ve ilaç yardımcı kimyasallarını ürün portföyünde bulundurmaktadır.